Jag har ägnat en del tid åt att fundera på den här studien av Marik mfl:

Marik, P. E., Khangoora, V., Rivera, R., Hooper, M. H., & Catravas, J. (2016). Hydrocortisone, Vitamin C and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: A Retrospective Before-After Study. Chest. https://doi.org/10.1016/j.chest.2016.11.036

I dagens avsnitt ger jag min kommentar, och min nuvarande (kanske flyktiga) ståndpunkt.

Jag är inte ensam. Fler tankar (och bättre): PulmCrit, The Bottom Line,  St Emlyn’s

Eftersom jag får göra vad jag vill i min podd kommenterar jag också ett inlägg i Läkartidningen:

Widgren BR. Följ RETTS – och krångla inte till det. Läkartidningen. 2017;114:EL3D. http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/05/Folj-RETTS–och-krangla-inte-till-det/
Krångla inte till det, sade Bill. Gör det inte så svårt, sade Bull…