Idag presenterar jag VR, eller ventilatorisk kvot, som kan vara användbart som objektivt mått på svårighetsgraden av andningssvikt.

PaCO2(predicted) = 5kPa

VE(predicted) = PBW x 0,1 liter

PBW (Predicted Body Weight) enligt ARDS Network:

Vuxen man: 50 + 0.91 (längd i cm −152.4)

Vuxen kvinna: 45 + 0.91 (längd i cm −152.4)

Referenser:

1. Ursprungsartikeln

Sinha, P., Fauvel, N. J., Singh, S., & Soni, N. (2009). Ventilatory ratio: A simple bedside measure of ventilation. British Journal of Anaesthesia. https://doi.org/10.1093/bja/aep054

2. Studie som verifierar att VR korrelerar med dead space och med mortalitet

Sinha, P., Fauvel, N. J., Singh, P., & Soni, N. (2013). Analysis of ventilatory ratio as a novel method to monitor ventilatory adequacy at the bedside. Critical Care, 17(1), R34. https://doi.org/10.1186/cc12541

3. Covid-patienter med VR>2 hade signifikant högre mortalitet

Monti, M., Pugni, P., Di Matteo, M., Gandini, L., Russo, F. M., Manesso, L., … Lorini, F. L. (2020). Ventilatory Ratio: A useful prognostic tool for ARDS due to SARS-CoV-2. Intensive Care Medicine Experimental.

4. Covid-patienter där VR ökade mellan dag 1 och 3 hade ökad mortalitet

Torres, A., Motos, A., Riera, J., Fernández-Barat, L., Ceccato, A., Pérez-Arnal, R., … CIBERESUCICOVID Project (COV20/00110, I. (2021). The evolution of the ventilatory ratio is a prognostic factor in mechanically ventilated COVID-19 ARDS patients. Critical Care, 25(1), 331. https://doi.org/10.1186/s13054-021-03727-x