Idag handlar det om extubation av patienter på IVA. Mer konst än vetenskap?

Referenser:

Krinsley JS, Reddy PK, Iqbal A. What is the optimal rate of failed extubation?. Crit Care. 2012;16(1):111. Published 2012 Feb 20. doi:10.1186/cc11185

Krinsley, J., Reddy, P. & Iqbal, A. Case-control study of failed extubation. Crit Care 16, P128 (2012). https://doi.org/10.1186/cc10735