Söva - bedöva - rädda liv

Etikett: IVA

30 – Går det så går det…om extubation

Idag handlar det om extubation av patienter på IVA. Mer konst än vetenskap?

Referenser:

Krinsley JS, Reddy PK, Iqbal A. What is the optimal rate of failed extubation?. Crit Care. 2012;16(1):111. Published 2012 Feb 20. doi:10.1186/cc11185

Krinsley, J., Reddy, P. & Iqbal, A. Case-control study of failed extubation. Crit Care 16, P128 (2012). https://doi.org/10.1186/cc10735

29 – VR (inte Virtual Reality!)

Idag presenterar jag VR, eller ventilatorisk kvot, som kan vara användbart som objektivt mått på svårighetsgraden av andningssvikt.

PaCO2(predicted) = 5kPa

VE(predicted) = PBW x 0,1 liter

PBW (Predicted Body Weight) enligt ARDS Network:

Vuxen man: 50 + 0.91 (längd i cm −152.4)

Vuxen kvinna: 45 + 0.91 (längd i cm −152.4)

Referenser:

1. Ursprungsartikeln

Sinha, P., Fauvel, N. J., Singh, S., & Soni, N. (2009). Ventilatory ratio: A simple bedside measure of ventilation. British Journal of Anaesthesia. https://doi.org/10.1093/bja/aep054

2. Studie som verifierar att VR korrelerar med dead space och med mortalitet

Sinha, P., Fauvel, N. J., Singh, P., & Soni, N. (2013). Analysis of ventilatory ratio as a novel method to monitor ventilatory adequacy at the bedside. Critical Care, 17(1), R34. https://doi.org/10.1186/cc12541

3. Covid-patienter med VR>2 hade signifikant högre mortalitet

Monti, M., Pugni, P., Di Matteo, M., Gandini, L., Russo, F. M., Manesso, L., … Lorini, F. L. (2020). Ventilatory Ratio: A useful prognostic tool for ARDS due to SARS-CoV-2. Intensive Care Medicine Experimental.

4. Covid-patienter där VR ökade mellan dag 1 och 3 hade ökad mortalitet

Torres, A., Motos, A., Riera, J., Fernández-Barat, L., Ceccato, A., Pérez-Arnal, R., … CIBERESUCICOVID Project (COV20/00110, I. (2021). The evolution of the ventilatory ratio is a prognostic factor in mechanically ventilated COVID-19 ARDS patients. Critical Care, 25(1), 331. https://doi.org/10.1186/s13054-021-03727-x

25 – APRV

Idag pratar Doktor Blund om APRV – Airway Pressure Release Ventilation.

Mer finns att läsa på:
1. Narkosguiden
2. APRV Network

Referenser:

APRV till patienter med ARDS gav kortare respiratortid och IVA-tid:

Zhou, Y., Jin, X., Lv, Y., Wang, P., Yang, Y., Liang, G., … Kang, Y. (2017). Early application of airway pressure release ventilation may reduce the duration of mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Medicine, 43(11), 1648–1659. https://doi.org/10.1007/s00134-017-4912-z

Metaanalys av fem studier som visar kortare respiratortid och minskad mortalitet med APRV jämfört med konventionell respiratorbehandling:

Carsetti, A., Damiani, E., Domizi, R., Scorcella, C., Pantanetti, S., Falcetta, S., … Adrario, E. (2019). Airway pressure release ventilation during acute hypoxemic respiratory failure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Annals of Intensive Care. https://doi.org/10.1186/s13613-019-0518-7

24 – Sedering på IVA

Icke-farmakologisk sedering ad modum Mick Dundee

Idag pratar jag om sedering på IVA. Det blir lätt fel, särskilt när det blir för mycket.

Referenser:

Djup sedering = dåligt
Shehabi, Y., Bellomo, R., Reade, M. C., Bailey, M., Bass, F., Howe, B., … Weisbrodt, L. (2012). Early intensive care sedation predicts long-term mortality in ventilated critically ill patients. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 186(8), 724–731. https://doi.org/10.1164/rccm.201203-0522OC

Bensodiazepiner = extra dåligt
Fraser, G. L., Devlin, J. W., Worby, C. P., Alhazzani, W., Barr, J., Dasta, J. F., … Spencer, F. A. (2013). Benzodiazepine versus nonbenzodiazepine-based sedation for mechanically ventilated, critically ill adults: A systematic review and meta-analysis of randomized trials. Critical Care Medicine. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e3182a16898

16 – För mycket av det goda?

Ett kort avsnitt om riskerna med hyperoxi.

IOTA – Metanalys av 25 randomiserade studier om syrgasbehandling
Chu, D. K., Kim, L. H.-Y., Young, P. J., Zamiri, N., Almenawer, S. A., Jaeschke, R., … Alhazzani, W. (2018). Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 391(10131), 1693–1705. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30479-3
AVOID
Stub, D., Smith, K., Bernard, S., Nehme, Z., Stephenson, M., Bray, J. E., et al. (2015). Air Versus Oxygen in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Circulation. http://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014494
IVA-studie från Italien
Girardis M, Busani S, Damiani E, Donati A, Rinaldi L, Marudi A, Morelli A, et al. (2016). Effect of Conservative vs Conventional Oxygen Therapy on Mortality Among Patients in an Intensive Care Unit: The Oxygen-ICU Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016 Oct 18;316(15):1583-1589.
Hyperoxi på akuten leder till ökad mortalitet
Page et al. (2018) Emergency department hyperoxia is associated with increased mortality in mechanically ventilated patients: a cohort study. Critical Care  (2018) 22:9 DOI 10.1186/s13054-017-1926-4

Filmtajm…

Jag hittade den här filmen i gömmorna. Det är min första perkutana trakeostomi, och den första på sjukhuset jag jobbade på.

Setet kallas Blue Dolphin, och baseras på ballongdilatation. Personligen gillar jag det eftersom det känns ”snällare” mot vävnaden. Nackdelen jämfört med de mer vanliga ettstegsdilatatorerna är att det tar lite längre tid och att det är dyrare. Det kan också kännas som om man behöver tre händer för att hantera alla delarna.

Nya avsnitt kommer snart (hoppas jag)

3 – LYSande utsikter – trombolys vid lungemboli

Ämnet för dagen är trombolys (eller inte) av lungemboli. Inspirationen är hämtad från en serie fantastiska inlägg av Josh Farkas från PulmCrit (numera en del av EMCrit). Kolla in originalen här och här. Det finns ännu mer på sajten – Emcrit/PulmCrit.

Referenser

Konstantinides, S. V., Vicaut, E., Danays, T., Becattini, C., Bertoletti, L., Beyer-Westendorf, J., … Meyer, G. (2017). Impact of Thrombolytic Therapy on the Long-Term Outcome of Intermediate-Risk Pulmonary Embolism. Journal of the American College of Cardiology, 69(12), 1536–1544. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.12.039

Wang, C., Zhai, Z., Yang, Y., Wu, Q., Cheng, Z., Liang, L., … China Venous Thromboembolism (VTE) Study Group. (2010). Efficacy and Safety of Low Dose Recombinant Tissue-Type Plasminogen Activator for the Treatment of Acute Pulmonary Thromboembolism. Chest, 137(2), 254–262. https://doi.org/10.1378/chest.09-0765

Zhang, Z., Zhai, Z., Liang, L., Liu, F., Yang, Y., & Wang, C. (2014). Lower dosage of recombinant tissue-type plasminogen activator (rt-PA) in the treatment of acute pulmonary embolism: A systematic review and meta-analysis. Thrombosis Research, 133(3), 357–363. https://doi.org/10.1016/j.thromres.2013.12.026

© 2024 Doktor Blund

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: