Ett kort avsnitt, inspelat på mobilen, om ett ibland förbisett problem.

Video: