Jag hade nyligen äran att föreläsa på en workshop om traumasjukvård i Ajman (ett av de sju emiraten i UAE). Åhörarna var läkare och sjuksköterskor, de flesta från Sheikh Khalifa Medical City Ajman – ett sjukhus som drivs av ett svenskt vårdföretag, med många svenskar i sjukhusledningen.

Ämnet som jag talade om var (förstås) intensivvård. Jag hade döpt presentationen till ”The Art of Trauma Intensive Care”.

Detta är den något improviserade svenska översättningen.

Relevanta referenser:

Choosing Wisely (PDF)

Transfusion i ratio 1:1:1

Holcomb, J. B., Tilley, B. C., Baraniuk, S., Fox, E. E., Wade, C. E., Podbielski, J. M., … van Belle, G. (2015). Transfusion of Plasma, Platelets, and Red Blood Cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 Ratio and Mortality in Patients With Severe Trauma. Jama, 313, 471. https://doi.org/10.1001/jama.2015.12

Nutrition (ASPEN guidelines)

McClave, S. A., Taylor, B. E., Martindale, R. G., Warren, M. M., Johnson, D. R., Braunschweig, C., … Compher, C. (2016). Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 40(2), 159–211.  https://doi.org/10.1177/0148607115621863

Syra-bas enligt Stewart (håll utkik efter kommande avsnitt)

http://www.acidbase.org

Sedering

Hughes, C. G., Girard, T. D., & Pandharipande, P. P. (2013). Daily sedation interruption versus targeted light sedation strategies in ICU patients. Critical Care Medicine, 41(9 Suppl 1), S39-45. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e3182a168c5

Fraser, G. L., Devlin, J. W., Worby, C. P., Alhazzani, W., Barr, J., Dasta, J. F., … Spencer, F. A. (2013). Benzodiazepine versus nonbenzodiazepine-based sedation for mechanically ventilated, critically ill adults: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Critical Care Medicine, 41(9 Suppl 1), S30-8. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e3182a16898

Girard, T. D., Pandharipande, P. P., & Ely, E. W. (2008). Delirium in the intensive care unit. Critical Care (London, England), 12 Suppl 3, S3. https://doi.org/10.1186/cc6149

Cavallazzi, R., Saad, M., & Marik, P. E. (2012). Delirium in the ICU: an overview. Ann Intensive Care, 2(1), 49. https://doi.org/10.1186/2110-5820-2-49